Provided by: wmaker_0.95.8-3_amd64 bug

MENO

    wdwrite - zapíše kľúče a hodnoty do databázy štandardných nastavení

SYNTAX

    wdwrite doména voľba hodnota

POPIS

    wdwrite zapíše voľbu a hodnotu do danej domény.

VOĽBY

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej,
       čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná
       hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    Domény sa nachádzajú v GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/

POZRI TIEŽ

    wmaker(1)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                      January 1999                wdwrite(1)