Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-meta - ebook-meta

     ebook-meta ebook_file [options]

    Read/Write metadata from/to e-book files.

    Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub,
    fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz,
    pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

    Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz,
    htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

    Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata
    on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

    Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[MOŽNOSTI]

    --author-sort
       String to be used when sorting by author. If unspecified, and the author(s) are
       specified, it will be auto-generated from the author(s).

    --authors, -a
       Določite avtorje. Več avtorjev ločite z znakom &. Imena avtorjev naj bodo v
       zaporedju Ime Priimek.

    --book-producer, -k
       Določite producenta knjige.

    --category
       Določite kategorijo knjige.

    --comments, -c
       Set the e-book description.

    --cover
       Določite naslovnico navedene datoteke.

    --date, -d
       Določite datum izdaje.

    --from-opf
       Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book.
       Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF
       file

    --get-cover
       Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --identifier
       Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example:
       --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier,
       specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked
       as the package identifier cannot be removed.

    --index, -i
       Določite indeks knjige v tej zbirki ali nizu.

    --isbn Določite številko ISBN knjige.

    --language, -l
       Določite jezik.

    --lrf-bookid
       V datotekah LRF določite BookID

    --publisher, -p
       Set the e-book publisher.

    --rating, -r
       Določite oceno. Dovoljene so številke med 1 in 5.

    --series, -s
       Set the series this e-book belongs to.

    --tags Določite značke za knjigo. Zapis v z vejicami ločenem seznamu.

    --title, -t
       Določite naslov.

    --title-sort
       Različica naslova, ki bo uporabljena za razvrščanje. Če je ne navedete, naslov pa
       je naveden, bo samodejno izdelana iz naslova.

    --to-opf
       Specify the name of an OPF file. The metadata will be written to the OPF file.

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal