Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Where URL is for example https://google.com

    Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[MOŽNOSTI]

    --base-dir, -d
       Osnovna mapa, v katero se shrani URL. Privzet je .

    --delay
       Minimalni interval v sekundah med zaporednimi prenosi. Privzeto: 0 s

    --dont-download-stylesheets
       Ne prenesi slogovnih predlog CSS.

    --encoding
       Kodna tabela znakov za spletne strani, ki jih hočete prenesti. Privzeto je ugibanje
       uporabljene kodne tabele.

    --filter-regexp
       Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be
       specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it
       will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match
       regexp are specified, then filter regexp is applied first.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --match-regexp
       Samo povezavam, ki se ujemajo s tem regularnim izrazom se bo sledilo. Ta možnost se
       lahko uporabi večkrat, kar pomeni da če povezava ustreza enemu izmed regularnih
       izrazov, se ji bo sledilo. Privzeto se sledi vsem povezavam.

    --max-files, -n
       Maksimalno število prenesenih datotek. To velja samo za datoteke iz značk <a href>.
       Privzeto je 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Maksimalna globina rekurzije. To je globina povezav. Privzeto 1

    --timeout, -t
       Časovni rok v sekundah za čakanje odgovora strežnika. Privzeto: 10.0 s

    --verbose
       Podrobneje prikaži izhodne informacije. Koristno za razhroščevanje.

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal