Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    lrs2lrf - lrs2lrf

     lrs2lrf [могућности] датотеке.lrs

    Преведи LRS fдатотеку у LRF датотеку.

    Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIONS]

    --help, -h
       прикажи ову поруку помоћи па изађи

    --lrs Претвори LRS у LRS, корисно за отклањање грешака.

    --output, -o
       Путања до излазне датотеке

    --verbose
       Детаљни извештај о обради

    --version
       прикажи број верзије програма и изађи

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal