Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

НАЗИВ

    manconv - претвара страницу упутства из једног кодирања у друго

УВОД

    manconv -f из-кода[:из-кода...] -t у-код [-dqhV] [назив_датотеке]

ОПИС

    %манконв% претвара страницу упутства из једног кодирања у друго, као иконв. Насупрот
    иконв-у, може у низу да испроба више могућих улазних кодирања. Ово је корисно за странице
    упутства инсталиране у директоријумима без изричите објаве кодирања, како оне могу бити у
    УТФ-8 или у застарелом скупу знакова.

    Ако је пронађена објава кодирања у првом реду странице упутства, та објава преписује свако
    улазно кодирање наведено на линији наредби %манконв%-а. Објаве кодирања имају следећи
    облик:

       '\" -*- coding: UTF-8 -*-

    или (ако предобрађивачи странице упутства такође треба да се објаве):

       '\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

ОПЦИЈЕ

    -f кодирања, --from-code кодирања
       Проба свако од кодирања (списак одвојен двотачком) у низу као улазно кодирање.

    -t кодирање, --to-code кодирање
       Претвара страницу упутства у кодирање.

    -q, --quiet
       Не даје поруке грешке када страница не може бити претворено.

    -d, --debug
       Исписује податке прочишћавања.

    -h, --help
       Исписује поруку помоћи и излази.

    -V, --version
       Исписује податке о издању.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

    iconv(1), man(1)

АУТОР

    Colin Watson (cjwatson@debian.org).