Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

НАЗИВ

    manpath - одређује путању претраге за странице упутства

УВОД

    manpath [-qgdc?V] [-m систем[,...]] [-C датотека]

ОПИС

    Ако је постављено $MANPATH, manpath ће једноставно приказати њене садржаје и дати
    упозорење. Ако није, manpath ће одредити пригодну путању претраге хијерархије странице
    упутства и приказати резултате.

    Путања  ограничена двотачком је одређена коришћењем података добијених у датотеци
    подешавања ман-дб-а — (/etc/manpath.config) и корисничког окружења.

ОПЦИЈЕ

    -q, --quiet
       Не користи упозорења.

    -d, --debug
       Исписује податке прочишћавања.

    -c, --catpath
       Ствара кат-путању као наспрамну ман-путањи.  Када се одреди ман-путања, сваки
       састојак путање се претвара у одговарајућу кат-путању.

    -g, --global
       Ствара ман-путању која се састоји од свих путања именованих као „опште“ унутар
       датотеке подешавања ман-дб-а.

    -m систем[,...], --systems=систем[,...]
       Ако овај систем има приступ до хијерархија упутства других оперативних система, ова
       опција може бити коришћена за њихово укључивање у излаз manpathа. Да укључите
       хијерархије странице упутства НовихОС-ова користите опцију -m NewOS.

       Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених
       зарезом.  Да укључите хијерархије страница упутства изворног оперативног система,
       мора бити укључен ман назив система у ниску аргумента.  Ова опција ће преписати
       променљиву система $СИСТЕМ.

    -C датотека, --config-file=датотека
       Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.

    -?, --help
       Исписује поруку помоћи и излази.

    --usage
       Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

    -V, --version
       Исписује податке о издању.

ОКРУЖЕЊЕ

    MANPATH
       Ако је постављено $MANPATH, manpath приказује његову вредност уместо да је одређује
       у лету. Ако испред $MANPATH стоји двотачка, тада се вредност променљиве придодаје
       на списак одређен из садржаја датотека подешавања. Ако двотачка долази на крај
       вредности у променљивој, тада се одређени списак придодаје на садржај променљиве.
       Ако вредност променљиве садржи двоструку двотачку (::), тада се одређени списак
       умеће у средину вредности, између две двотачке.

    SYSTEM Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције
       „-m“.

ДАТОТЕКЕ

    /etc/manpath.config Датотека подешавања ман-дб-а.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

    apropos(1), man(1), whatis(1)

АУТОР

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).