Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

ИМЕ

    wesnothd -- вишеиграчки мрежни домар "Боја за Веснот"

ПРЕГЛЕД

    wesnothd [-dv] [-c путања] [-p порт] [-t број] [-T број]
    wesnothd -V

ОПИС

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

ОПЦИЈЕ

    -c путања, --config путања
       казује домару где се налази поставна датотека. За синтаксу погледајте одељак
       ПОСТАВА СЕРВЕРА испод. Поставу можете поново учитати слањем СИГХУП серверском
       процесу.

    -d, --daemon
       покреће wesnothd као домар.

    -h, --help
       говори вам шта чине опције командне линије.

    --log-ниво=домен1,домен2,...
       поставља ниво озбиљности домена бележења. all се може употребити за поклапање свих
       домена, а доступни су: error, warning, info, debug. Подразумеванo се користи error,
       осим за домен server где info.

    -p порт, --port порт
       везује сервер за наведени порт. Ако се порт не наведе, подразумевано се користи
       15000.

    -t број, --threads број
       поставља највећи број радних нити на чекању за мрежни У/И (подразумевано:
       5, највише: 30).

    -T број, --max-threads број
       поставља највећи број радних нити које могу бити створене; ако се зада 0, нема
       ограничења (подразумевано: 0).

    -V, --version
       приказује број верзије и излази.

    -v, --verbose
       укључује исправљачко бележење.

ПОСТАВА СЕРВЕРА

  Општа синтакса је:
    [ознака]

       кључ="вредност"

       кључ="вредност,вредност,..."

    [/ознака]

  Глобални кључеви:
    allow_remote_shutdown
       ако се зада no (подразумевано), захтеви за гашење и поновно покретање се игноришу
       осим ако стижу из фифоа. Задајте yes да дозволите удаљено гашење на /query
       администратора.

    ban_save_file
       Пуна или релативна путања до (гзиповане) датотеке коју сервер може да чита и пише.
       Забране ће бити записиване у њу, и читане по наредном покретању сервера.

    compress_stored_rooms
       одређује да ли датотеку соба треба читати и писати у компресованом облику.
       Подразумевано yes.

    connections_allowed
       број дозвољених веза са исте ИП адресе, 0 значи безброј (подразумевно: 5)

    disallow_names
       имена/надимци које сервер не прихвата. Прихватају се * и ? као џокери (погледајте
       glob(7) за више детаља). Подразумеване вредности, које се користе ако се ништа не
       зада, су: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If  not  specified defaults to the compile-time path (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       број дозвољених порука за време messages_time_period (подразумевано: 4)

    messages_time_period
       временски период у секундама који се разматра за откривање поплаве порука
       (подразумевано: 10 секунди)

    motd  порука дана

    new_room_policy
       одређује ко може да ствара нове собе на серверу. Могуће вредности су everyone,
       registered, admin и nobody, дајући  дозволу,  редом,  свима,  регистрованим
       корисницима, администраторима и никоме. Подразумевана вредност је everyone.

    passwd лозинка за стицање администраторских овлашћења (путем /query admin лозинка).

    replay_save_path
       Директоријум  где сервер смешта снимке партија (не заборавите пратеће /!).
       Подразумевано је ” (празно), што значи директоријум у којем је wesnothd покренут.

    restart_command
       Наредба којом сервер покреће нови серверски процес при наредби restart. (Може се
       издати само преко фифоа. Види поставку allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       путања до датотеке где се складиште подаци собе. Ову датотеку чита сервер при
       покретању, и касније уписује. Ако је празно или није задато, собе се не учитавају
       нити уписују.

    save_replays
       Одређује да ли сервер аутоматски уписује снимке партија (подразумевно: false).

    versions_accepted
       Запетама раздвојен списак ниски верзија које сервер прихвата. Прихватају се * и ?
       као џокери (подразумевана је верзија клијента која одговара верзији сервера)
       Пример: versions_accepted="*" прихвата било коју ниску верзије.

    user_handler
       Име руковаоца корисницима. Тренутно доступни су forum (сервер се повезује са пхпББ
       базом података форума) и sample (примерна изведба сучеља руковаоца корисницима,
       луди сте ако ово употребите негде заозбиљно). Подразумевана вредност је forum.
       Такође морате додати одељак [user_handler], в. испод.

  Глобалне ознаке:
    [redirect] ознака за навођење сервера на који се преусмеравају неке верзије клијента

       host  адреса сервера на који се преусмерава

       port  порт на који се повезује

       version
           запетама раздвојен списак верзија које се преусмеравају. Понаша се исто као
           и versions_accepted у погледу џокера

    [ban_time] ознака за одређивање згодних кључних речи за привремене забране.

       name  Име које упућује на трајање забране.

       time  Трајање. Формат је %d[%s[%d%s[...]]] где s из %s означава секунде, m минуте,
           h сате, D дане, M месеце, Y године, а d је број. Ако није дат модификатор,
           претпостављају се минути (m). Пример: time="1D12h30m" значи забрану у
           трајању од једног дана, 12 сати и 30 минута.

    [proxy] ознака која говори серверу да се понаша као посредник и прослеђује захтеве
    повезаних клијената на одређени сервер. Прихвата исте кључеве као и [redirect]

    [user_handler] подешава руковалац корисницима. Доступност кључева зависи од тога који је
    руковалац постављен кључем user_handler. Ако у постави нема одељка [user_handler], сервер
    неће пружати услугу регистровања надимака.

       db_host
           (за user_handler=forum) име домаћина сервера базе података

       db_name
           (за user_handler=forum) име базе података

       db_user
           (за user_handler=forum) име корисника под којим се пријављује у базу
           података

       db_password
           (за user_handler=forum) лозинка задатог корисника

       db_users_table
           (за user_handler=forum) име табеле у којој пхпББ форуми уписују податке о
           корисницима. Највероватније ће то  бити  <prefiks-tabele>_users  (нпр.
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (за user_handler=forum) име табеле у коју wesnothd уписује своје податке о
           корисницима. Ову табелу мораћете ручно да направите, нпр.: CREATE TABLE
           <ime-tabele>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED
           NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (за user_handler=sample) време по којем регистровани надимак истиче (у
           данима).

    [mail] подешава СМТП сервер кроз који руковалац корисницима шаље пошту. Тренутно само за
    примерни руковалац.

       server Име домаћина удаљеног сервера

       username
           Корисничко име за пријављивање на поштански сервер.

       password
           Корисникова лозинка.

       from_address
           Адреса за одговоре на вашу пошту.

       mail_port
           Порт на којем слуша поштански сервер. Подразумевано 25.

ИЗЛАЗНО СТАЊЕ

    Редовно излазно стање је 0, када је сервер правилно угашен. Стање 2 указује на грешку у
    опцијама командне линије.

АУТОР

    Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Уредили Нилс Кнојпер (Nils
    Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> и
    Томас Баумхауер (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ову упутну страницу
    првобитно је написао Сирил Бутор (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

АУТОРСКА ПРАВА

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2  (GPLv2), коју издаје
    Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ
    или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИ ЈОШ

    wesnoth(6)