Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

НАЗИВ

    accessdb - исписује садржај ман-дб базе података у запису који се може прочитати

УВОД

    /usr/sbin/accessdb [-d?V] [<датотека_пописа>]

ОПИС

    accessdb ће исписати податке садржане унутар ман-дб базе података у запису погодном за
    читање. По основи, избациће податке из /var/cache/man/index.<врста-бп>, где је <врста-бп>
    зависна од библиотеке базе података у употреби.

    Прилагање аргумента уз „accessdb“ ће преписати ово понашање.

ОПЦИЈЕ

    -d, --debug
       Исписује податке прочишћавања.

    -?, --help
       Исписује поруку помоћи и излази.

    --usage
       Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

    -V, --version
       Исписује податке о издању.

АУТОР

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).