Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

НАЗИВ

    mandb - ствара или освежава оставе пописа странице упутства

УВОД

    mandb [-dqsucpt?V] [-C датотека] [ман_путања]
    mandb [-dqsut] [-C датотека] -f назив_датотеке ...

ОПИС

    %мандб% се користи да покрене или да ручно освежи оставе пописа базе података које
    углавном одржава %ман%. Оставе садрже податак који се односи на текуће стање система
    странице упутства а податак смештен у њима користе ман-дб помагала да побољшају брзину и
    делотворност.

    Приликом стварања или освежавања пописа, %мандб% ће упозорити о лошим РОФФ .so захтевима,
    нетачним називима датотека странице упутства из којих шта-је не може бити обрађен.

    Додавањем %мандб%у изборне путање одвојене двотачком ће преписати путању претраге
    хијерархије унутрашњег система странице упутства, одређену из податка пронађеног у ман-дб
    датотеци подешавања.

ОСТАВЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

    %мандб% може бити преведен са подршком за сваку од следећих врста база података.

    Назив      Врста         Неусаглашено  Датотека
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Берклијева бп  Бинарно стабло     Да       попис.bt
    Гну гдбм    Хеширано        Да       попис.db
    ЈУНИКС нбпм   Хеширано        Не       попис.(dir|pag)

    Оне врсте база података које подржавају неусаглашена освежавања обезбеђују побољшану
    брзину уз цену могућег оштећења у случају неустаљеног завршетка. У неустаљеном случају у
    коме је до тога дошло, може бити неопходно поново покренути %мандб% са опцијом -c зарад
    поновног стварање базе података од саме нуле.

ОПЦИЈЕ

    -d, --debug
       Исписује податке прочишћавања.

    -q, --quiet
       Не ствара упозорења.

    -s, --no-straycats
       Не троши време тражећи или додајући податке у базе података без обзира на залутале
       кат-се.

    -p, --no-purge
       Не троши време на проверу за обрисаним страницама упутства и на њихово избацивање
       из база података.

    -c, --create
       По основи, %мандб% ће покушати да освежи сваку претходно створену базу подтаака.
       Ако база података не постоји, направиће је. Ова опција приморава %мандб% да обрише
       претходне базе података и да их поново направи од нуле, и подразумева --no-purge.
       Ово може бити неопходно ако база података постане оштећена или ако је касније
       уведена нова шема складиштења базе података.

    -u, --user-db
       Ствара само корисничке базе података, чак и са овлашћењима за писање потребним за
       стварање системских база података.

    -t, --test
       Обавља провере исправности над страницама упутства у путањама претраге хијерархије.
       Са овом опцијом, %мандб% неће изменити постојеће базе података.

    -f, --filename
       Освежава само уносе за дати назив датотеке. Ова опција није за општу уптребу;
       коришћена је изнутра %ман%ом када је преведен опцијом MAN_DB_UPDATES и када је
       пронашао да је страница застарела. Подразумева -p а искључује -c и -s.

    -C датотека, --config-file=датотека
       Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.

    -?, --help
       Приказује поруку коришћења, затим излази.

    --usage
       Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

    -V, --version
       Приказује издање, затим излази.

СТАЊЕ ИЗЛАЗА

    0   Успешно извршавање програма.

    1   Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.

    2   Грешка у раду.

    3   Подпроцес се није извршио успешно.

ДИЈАГНОСТИКА

    Следеће поруке упозорења могу бити изостављене за време изградње базе података.

    <назив_датотеке>: шта-је обрада за страницу(одељак) није успела
       Покушај за извлачењем реда(ова) из датог <назива_датотеке> није успео.  Ово је
       углавном због лоше написане странице упутства, али ако је приказано много таквих
       порука највероватније да систем садржи нестандардне странице упутства које су
       несагласне са ман-дб шта-је обрађивачем.  Погледајте одељак WHATIS PARSING у
       lexgrog(1) за више података.

    <filename>: је апсолутна симболичка веза
       <filename> не постоји али на њу упућује симболичка веза.  Наредне дијагнозе се
       обично приказују зарад препознавања <назива_датотеке> нетачне везе.

    <filename>: лоша симболичка веза или РОФФ „.so“ захтев
       <filename> је било симболичка веза до, или садржи РОФФ укључује захтев до,
       непостојеће датотеке.

    <filename>: занемарује неисправан назив датотеке
       <Назив_датотеке> може или не може бити исправна страница упутства већ је њен назив
       неисправан. Ово је обично услед странице упутства са проширењем одељка <x> које је
       убачено у одељак странице упутства <y>.

    <filename_mask>: конкурентна проширења
       Џокер <filename_mask> није јединствен. До овога обично долази када постоје и
       сажето и несажето издање исте странице упутства. Сва остала осим најновијег се
       занемарују.

ДАТОТЕКЕ

    /etc/manpath.config
       Датотека подешавања ман-дб-а.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       ФХС сагласна остава базе података општег пописа.

    Старија места за укључену оставу базе података:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Традиционална остава базе података општег пописа.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Заменска или ФССТНД сагласна остава базе података општег пописа.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Одељак WHATIS PARSING раније у овој страници упутства је сада део lexgrogа(1).

АУТОР

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).