Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAMN

    apropos - genomsök namn och beskrivningar av manualsidor

SYNOPSIS

    apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s lista] [-m system[,...]] [-M sökväg] [-L lokal] [-C fil]
    nyckelord ...

BESKRIVNING

    Varje manualsida har en kort beskrivning. apropos söker genom beskrivningarna efter
    nyckelord.

    nyckelord är vanligtvis ett reguljärt uttryck, som om (-r) använts, eller kan innehålla
    jokertecken (-w), eller matcha det exakta nyckelordet (-e). När dessa flaggor används kan
    det vara nödvändigt att sätta nyckelordet inom citationstecken eller införa escape-tecken
    (\) för speciella tecken för att förhindra skalet från att tolka dem.

    Standardmatchningsreglerna tillåter matchningar att göras mot sidnamn och ordgränser i
    beskrivningen.

    Databasen som genomsöks av apropos uppdateras av programmet mandb. Beroende på din
    installation kan detta köras som ett periodiskt cron-jobb eller måste köras manuellt efter
    att nya manualsidor har installerats.

FLAGGOR

    -d, --debug
       Skriver ut felsökningsinformation.

    -v, --verbose
       Skriver ut utförliga varningsmeddelanden.

    -r, --regex
       Tolka varje nyckelord som ett reguljärt uttryck. Detta är standardbeteendet. Varje
       nyckelord kommer att oberoende matchas mot sidnamnen och beskrivningarna. Det kan
       matcha vilken del som helst av vilken som. Matchningen är inte begränsad till
       ordgränser.

    -w, --wildcard
       Tolka varje nyckelord som ett mönster som innehåller skalliknande jokertecken.
       Varje nyckelord kommer att oberoende matchas mot sidnamnen och beskrivningarna. Om
       --exact också används, kommer en matchning bara att hittas om ett expanderat
       nyckelord matchar en hel beskrivning eller helt sidnamn. Annars tillåts nyckelordet
       också att matcha på ordgränser i beskrivningen.

    -e, --exact
       Varje nyckelord kommer att matchas mot sidnamnen och beskrivningarna.

    -a, --and
       Visa bara objekt som matchar alla angivna nyckelord. Standard är att visa objekt
       som matchar vilket nyckelord som helst.

    -l, --long
       Justera inte utmatningen till terminalbredden. Normalt kommer utmatningar att
       trunkeras med avseende på terminalbredden för att undvika fula resultat från dåligt
       skrivna NAMN-avsnitt.

    -s lista, --sections lista, --section lista
       Genomsök bara de angivna manualavsnitten. lista är en kolon- eller kommaseparerad
       lista av sektioner. Om en post i lista är ett enstaka avsnitt, till exempel ”3” så
       kommer den visade listan över beskrivningar att inkludera sidor i avsnitt ”3”,
       ”3perl”, ”3x”, och så vidare; men om en post i lista har en ändelse, till exempel
       ”3perl”, så kommer listan bara att inkludera sidor i den exakta delen av
       manualavsnittet.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Om detta system har tillgång till andra operativsystems  beskrivningar  av
       manualsidor kan de genomsökas via denna flagga. För att genomsöka beskrivningarna
       för manualsidorna för NyttOS, använd flaggan -m NyttOS.

       Det  system  som  anges  kan  vara  en  kombination  av  kommaavgränsade
       operativsystemsnamn. För att inkludera en genomsökning av det underliggande
       operativsystemets  whatis-beskrivningar,  inkludera  systemnamnet  man  i
       argumentsträngen. Denna flagga kommer att åsidosätta miljövariabeln $SYSTEM.

    -M sökväg, --manpath=sökväg
       Ange  en alternativ mängd av kolonavgränsade hierarkier av manualsidor att
       genomsöka. Som standard använder apropos miljövariabeln $MANPATH, om den inte är
       tom eller ej satt, i vilket fall en lämplig manualsökväg bestäms baserad på din
       $PATH-miljövariabel. Denna flagga åsidosätter innehållet i $MANPATH.

    -L lokal, --locale=lokal
       apropos kommer normalt att avgöra din aktuella lokal genom att anrop till
       C-funktionen setlocale(3) som kontrollerar diverse miljövariabler, som eventuellt
       $LC_MESSAGES och $LANG. För att tillfälligt åsidosätta det framtagna värdet, använd
       denna flagga för att ange en lokal-sträng direkt till apropos. Notera att det inte
       får någon effekt förrän sökningen efter sidor faktiskt påbörjas. Utmatning så som
       hjälpmeddelandet kommer alltid att visas enligt den först bestämda lokalen.

    -C fil, --config-file=fil
       Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.

    -?, --help
       Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.

    --usage
       Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.

    -V, --version
       Visa versionsinformation.

SLUTSTATUS

    0   Framgångsrik programexekvering.

    1   Användnings-, syntax- eller konfigurationsfilsfel.

    2   Funktionsfel.

    16   Inget hittades som matchade det kriterium som angivits.

MILJÖ

    SYSTEM Om $SYSTEM är satt kommer den att ha samma effekt som om den hade angetts som
       argument till flaggan -m.

    MANPATH
       Om $MANPATH är satt kommer dess värde att tolkas som den kolonavgränsade sökvägen
       för hierarkier av manualsidor som ska användas.

    MANWIDTH
       Om $MANWIDTH är satt kommer dess värde att användas som terminalbredden (se flaggan
       --long). Om den inte är satt kommer terminalbredden att räknas ut från värdet i
       $COLUMNS, en ioctl(2) om den finns tillgänglig, eller falla tillbaka på 80 tecken
       om allt annat misslyckas.

    POSIXLY_CORRECT
       Om $POSIXLY_CORRECT är satt, även till ett null-värde, kommer standardsökningen för
       apropos att göras som ett utökat reguljärt uttryck (-r). Numera är detta
       standardbeteendet.

FILER

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En traditionell global index-databascache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En FHS-kompatibel global index-databascache.

    /usr/share/man/.../whatis
       En traditionell whatis-textdatabas.

SE VIDARE

    man(1), whatis(1), mandb(8)

UPPHOVSMAN

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).