Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-customize - calibre-customize

     calibre-customize options

    Anpassa calibre genom att öppna externa insticksmoduler.

    När du skickar argument till calibre-customize som har blanksteg i dem, bifoga argumenten
    i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

    --add-plugin, -a
       Lägg till ett tillägg genom att ange sökvägen till ZIP-filen som innehåller den.

    --build-plugin, -b
       För utvecklare av insticksmoduler: Sökvägen till den katalog där du utvecklar
       insticksmodulen. Detta kommando kommer automatiskt att komprimera insticksmodulen
       och uppdatera den i calibre.

    --customize-plugin
       Anpassa insticksmoduler. Ange insticksmodulens namn och den anpassade strängen
       åtskilda av ett kommatecken.

    --disable-plugin
       Inaktivera namngiven insticksmodul

    --enable-plugin
       Aktivera namngiven insticksmodul

    --help, -h
       visa denna hjälptext och avsluta

    --list-plugins, -l
       Lista alla installerade insticksmoduler

    --remove-plugin, -r
       Ta bort en anpassad insticksmodul utifrån dess namn. Har ingen effekt på inbyggda
       insticksmoduler

    --version
       visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal