Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-server - calibre-server

     calibre-server [alternativ] [sökväg till biblioteket mapp...]

    Starta calibre Innehållsserver. calibre Innehållsservern exponerar dina calibre-bibliotek
    över internet. Du kan ange sökvägen  till  biblioteksmappar  som  argument  till
    calibre-server. Om du inte anger några vägar, kommer alla biblioteken som i calibre-
    huvudprogrammet känner till att användas.

    När du skickar argument till calibre-server som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i
    citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

    --access-log
       Sökväg till tillgångs loggfil. Denna loggfil innehåller information om klienter som
       ansluter till servern och gör efterfrågningar.  Som  standard  görs  ingen
       åtkomstloggning.

    --ajax-timeout
       Tid (i sekunder) att vänta på ett svar från servern när förfrågningar görs.

    --auth-mode
       Välj typen av autentisering att användas. Ställ in HTTP-autentiseringsläge som
       används av servern. Ställ in på "grundläggande" om du sätter denna server bakom en
       SSL-proxy. Annars lämna den som "auto", som kommer att använda "grundläggande" om
       SSL är konfigurerad annars kommer "nedbrytning" att användas.

    --auto-reload
       Starta automatiskt om servern när källkoden ändras. Användbar för utveckling. Du
       bör också ange ett lågt värde för stänga av tidsbegränsning.

    --ban-after
       Antal  misslyckande  inloggningsförsök  för  bannlysning.  Antal  misslyckade
       inloggningsförsök varefter en IP-adress är bannlyst

    --ban-for
       Bannlys IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök. Bannlyser
       tillfälligt åtkomst för IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök
       för det angivna antalet minuter. Användbar för att förhindra försök att gissa
       lösenord. Om den är nollställd, görs ingen bannlysning.

    --book-list-mode
       Välj standardläge för boklistan. Ställ in standardläget för boklistan som ska
       användas  för  nya  användare.  Enskilda  användare  kan   åsidosätta
       standardinställningarna i sina egna inställningar. Standardinställningen är att
       använda ett omslagsrutnät.

    --compress-min-size
       Minsta storlek för svar att använda vid datakomprimering (i bytes).

    --custom-list-template
       Sökvägen till en JSON-fil som innehåller en mall för det anpassade boklistsläget.
       Det enklaste sättet att skapa en sådan mallfil är att gå till Inställningar->Dela
       via nätet->Mall för boklista i calibre, skapa mallen och exportera den.

    --daemonize
       Kör process i bakgrunden som en demon (endast Linux).

    --displayed-fields
       Begränsa användardefinieradefält som ska  visas.  Kommaseparerad  lista  med
       användardefinierade metadatafält som ska visas av Innehållsservern i /opds- och
       /mobila-vyer. Om du anger det här alternativet, kommer alla fält som inte finns i
       denna lista inte att visas. Till exempel: my_rating,my_tags

    --enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
       Förallokering av socket-anslutning, till exempel med systemd socket aktivering. Som
       standard är detta alternativ aktiverat.

    --enable-auth, --disable-auth
       Lösenordsbaserad autentisering för att komma åt servern. Normalt är servern
       obegränsad, så att alla kan få tillgång till den. Du kan begränsa åtkomsten till
       fördefinierade användare med det här alternativet. Som standard är detta alternativ
       inaktiverat.

    --enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
       Återgång till att automatiskt upptäcka gränssnitt. Om av någon anledning servern
       inte kan binda till gränssnittet som anges i listen_on alternativet, så kommer det
       att försöka identifiera ett gränssnitt som ansluter till omvärlden och binda till
       det. Som standard är detta alternativ aktiverat.

    --enable-local-write, --disable-local-write
       Tillåt inte autentiserade lokala anslutningar att göra ändringar. Normalt, om du
       inte aktiverar autentisering, fungerar servern i läsläge, så att inte anonyma
       användare kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Med det här alternativet kan
       alla ansluta från samma dator som servern körs för att göra ändringar. Det här är
       användbart om du vill köra servern utan autentisering, men använd fortfarande
       calibredb för att göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Observera att om du
       aktiverar det här alternativet innebär det att ett program som körs på datorn kan
       göra  ändringar i dina calibre-bibliotek. Som standard är detta alternativ
       inaktiverat.

    --enable-log-not-found, --disable-log-not-found
       Logga HTTP 404 (Inte hittad) förfrågningar. Normalt  loggar  servern  alla
       HTTP-förfrågningar för resurser som inte finns. Detta kan generera en hel del
       skräploggar, om din server är inriktad från robotar. Använd detta alternativ för
       att stänga av dem. Som standard är detta alternativ aktiverat.

    --enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
       Annonsera OPDS-flöden via BonJour. Annonsera OPDS-flöden via BonJour-tjänsten så
       att OPDS-baserade läsappar kan upptäcka och ansluta till servern automatiskt. Som
       standard är detta alternativ aktiverat.

    --enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
       Noll-kopieringsfilöverföringar  för ökad prestanda. Detta kommer att använda
       noll-kopiering för överföringar i kärnan när du skickar filer via nätverket, vilket
       ökar prestanda. Det kan dock leda till skadade filöverföringar på några trasiga
       filsystem. Om du upplever skadade filöverföringar, stänga av den. Som standard är
       detta alternativ aktiverat.

    --help, -h
       visa denna hjälptext och avsluta

    --ignored-fields
       Ignorera   användardefinierade  metadatafält.  Kommaseparerad  lista  med
       användardefinierade metadatafält som inte kommer att visas av Innehållsservern i
       /opds- och /mobila-vyer. Till exempel: my_rating,my_tags

    --listen-on
       Gränssnittet för att lyssna efter anslutningar. Standardinställningen är att lyssna
       på alla tillgängliga gränssnitt. Du kan ändra detta med till exempel, "127.0.0.1"
       som bara lyssnar efter anslutningar från den lokala datorn, eller att "::" för att
       lyssna på alla inkommande IPv6 och IPv4-anslutningar.

    --log Sökväg till loggfil för servern. Denna loggfil innehåller serverinformation och
       fel, inte åtkomstloggar. Som standard skrivs den till stdout.

    --manage-users
       Hantera databasen av användare tillåtna att ansluta till denna server. Se också
       alternativet --userdb.

    --max-header-line-size
       Största storlek på enskild HTTP-rubrik (i KB).

    --max-job-time
       Längsta tid för arbetarprocesser. Högsta tiden arbetsprocesser tillåts att köra (i
       minuter). Sätt till noll för ingen tidsbegränsning.

    --max-jobs
       Högsta antal arbetarprocesser. Arbetsprocesser lanseras allt efter de behövs och
       används för stora jobb som förbereder en bok för visning, läggs till för böcker,
       konvertering, o.s.v. Normalt, är högsta antal sådana processer baserad på antalet
       CPU-kärnor. Du kan anpassa den med den här inställningen.

    --max-log-size
       Största loggfilstorlek (i MB). Största storlek på loggfiler som genereras av
       servern. När loggfilen blir större än denna storlek roteras den automatiskt. Satt
       till noll för att inaktivera loggrotation.

    --max-opds-items
       Högsta antal böcker i OPDS-flöden. Högsta antal böcker som servern kommer att
       återvända i ett enda OPDS-anskaffningsflöde.

    --max-opds-ungrouped-items
       Högsta antal ogrupperade objekt i OPDS-flöden. Gruppera objekt i kategorier som
       författare/taggar från första bokstaven när det finns mer än detta antal objekt.
       Använd noll för att inaktivera.

    --max-request-body-size
       Största tillåtna storlek för sända filer till servern (i MB).

    --num-per-page
       Antal böcker att visa på en enskild sida. Antalet böcker som ska visas på en enda
       sida i webbläsaren.

    --pidfile
       Skriv process-PID till angiven fil

    --port Port att lyssna på för anslutningar.

    --search-the-net-urls
       Sökväg till en JSON-fil som innehåller webbadresser för funktionen "Sök på
       internet".  Det  enklaste  sättet att skapa en sådan fil är att gå till
       Inställningar->Dela via nätet->Sök på internet i calibre, skapa webbadresserna och
       exportera dem.

    --shutdown-timeout
       Total tid i sekunder att vänta för välutförd avstängning.

    --ssl-certfile
       Sökväg till SSL-certifikatfilen.

    --ssl-keyfile
       Sökväg till privata SSL-nyckelfilen.

    --timeout
       Tid (i sekunder) efter en inaktiv anslutning stängs.

    --url-prefix
       Ett prefix att lägga till i början av alla webbadresser. Användbart om du vill köra
       den här servern bakom en reverse proxy. Till exempel använd /calibre som
       URL-prefix.

    --userdb
       Sökväg till användardatabasen att använda för autentisering. Databasen är en
       SQLite-fil. För att skapa den använder du --manage-users. Du kan läsa mer om
       hantering          av          användare          på:
       https://manual.calibre-ebook.com/sv/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

    --version
       visar programmets versionsnummer och avsluta

    --worker-count
       Antal arbetstrådar som används för att behandla förfrågningar.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal