Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-smtp - calibre-smtp

     calibre-smtp [alternativ] [from to text]

    Skicka post genom använda SMTP-protokollet. calibre-smtp har två lägen av utförande. I
    läget komponera anger du från- och till-text som används för att bygga och skicka ett
    e-postmeddelande. I läget filtrera, läser calibre-smtp ett komplett e-postmeddelande från
    STDIN och skickar det.

    text är huvudtexten av e-postmeddelandet. Om text inte anges, läses ett komplett
    e-postmeddelande från STDIN. från är avsändare och till är mottagare av e-postmeddelandet.
    När ett komplett e-postmeddelande är läst från STDIN, används bara från och till i
    SMTP-förhandlingen, meddelandehuvuden modifieras inte.

    När du skickar argument till calibre-smtp som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i
    citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

    --fork, -f
       Dela upp och leverera meddelande i bakgrunden. Om du använder detta alternativ bör
       du också använda --outbox för hantera misslyckade leveranser.

    --help, -h
       visa denna hjälptext och avsluta

    --localhost, -l
       Värdnamn av lokalvärden. Används vid anslutning till SMTP-server.

    --outbox, -o
       Sökväg till maildir-mappen för att lagra misslyckade leveranser av postmeddelande
       i.

    --timeout, -t
       Tidsbegränsning för förbindelse

    --verbose, -v
       Var mer informativ

    --version
       visar programmets versionsnummer och avsluta

  COMPOSE MAIL
    Alternativ för att komponera e-post. Ignoreras om ingen text anges

    --attachment, -a
       Fil att bifoga till e-posten

    --subject, -s
       Ämnesrad för e-posten

  SMTP RELAY
    Alternativ vid användning av en SMTP-reläserver för att skicka post. calibre kommer
    försöka skicka direkt om inte --relay anges.

    --cafile
       Sökväg till en fil med sammanförda CA-certifikat i PEM-format som används för att
       verifiera servercertifikatet när du använder TLS. Systemets CA-certifikat används
       som standard.

    --dont-verify-server-certificate
       Verifiera inte serverns certifikat när du ansluter med TLS. Detta brukade vara
       standardbeteendet i calibre versioner före 3.27. Om du använder en relä med ett
       självsignerat eller på annat sätt ogiltigt certifikat, kan du använda det här
       alternativet för att återställa beteendet före 3.27

    --encryption-method, -e
       Krypteringsmetod att använda vid anslutning till reläserver. Valen är TLS, SSL och
       INGEN. Standard är TLS. VARNING: Att välja INGEN är högst osäkert

    --password, -p
       Lösenord för reläserver

    --port Port att ansluta till reläserver. Standard är att använda 465 om krypteringsmetod
       är SSL och annars 25.

    --relay, -r
       En SMTP-reläserver för att skicka post.

    --username, -u
       Användarnamn för reläserver

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal