Provided by: cervisia_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    cervisia - Ett CVS-gränssnitt av KDE

SYNOPSIS

    cervisia [--resolve fil] [--log fil] [--annotate fil] [katalog]

BESKRIVNING

    Cervisia är ett användarvänligt gränssnitt för versionskontrollsystem. Målet är att stödja
    CVS och andra program för versionskontroll med ett gemensamt gränssnitt, med funktioner
    för konfliktupplösning, jämförelse- och historikvisning, status för kopierade arbetsfiler,
    och stöd för de flesta versionskontrollfunktioner.

VÄLJARE

    --resolve
      Visa upplösningsdialogrutan för den angivna filen.

    --log
      Visa loggningsdialogrutan för den angivna filen.

    --annotate fil
      Visa kommentardialogrutan för den angivna filen.

    katalog
      Arbetskatalogen som ska laddas.

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/cervisia[1] (skriv
      antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/cervisia).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      cvs(1)
      Det finns också ytterligare information tillgänglig på Cervisia-sidan[2].

UPPHOVSMÄN

    Använd cervisia --author i en terminal för att lista Cervisias upphovsmän.

AUTHOR

    Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>
      Author.

NOTER

    1. help:/cervisia
      help:/cervisia

    2. Cervisia-sidan
      https://www.kde.org/applications/development/cervisia/