Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAMN

    cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVNING

    cheatmake används för att spara tid vid omkompilering. Det kan lura make att hoppa över
    filer som inte har ändrats på ett meningsfullt sätt. Det kan till exempel användas när du
    ändrar en kommentar i en fil, men inte själva koden.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

    hidechange fil
      Döljer faktum att filen ändrades genom att ställa in tidsstämpeln till det förgångna.
      Använd med försiktighet!

    show
      Listar vilka filer som make för närvarande behöver bygga om

    why fil
      Förklarar varför make måste bygga om filen

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild
    från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till
    källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om
      källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux,
      så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen.
      Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT
      ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    make(1)

UPPHOVSMÄN

    cheatmake är skrivet av David Faure <faure@kde.org>. Den här manualsidan är framtagen av
    Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

[FIXME: source]               2003-03-08                CHEATMAKE(1)