Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    checkXML5 - Ett XML-kontrollverktyg för KDE DocBook XML-dokument.

SYNOPSIS

    checkXML5 [filnamn]

BESKRIVNING

    checkXML5 är ett verktyg för att kontrollera syntaxfel i KDE DocBook XML-filer. Det kan
    också användas för andra DocBook-baserade XML-filer, men du ska använda det mindre
    specifika verktyget xmllint(1) om du inte skriver eller på annat sätt arbetar med
    KDE-dokumentation.

SE OCKSÅ

    meinproc5(1) xmllint(1)

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.