Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAMN

    create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile från en Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [relativ_sökväg/Makefile] [relativ_sökväg]

BESKRIVNING

    create_makefile skapar Makefile.in och Makefile i en underkatalog som innehåller en
    Makefile.am. Skriptet sparar tid jämfört med att köra om configure helt och hållet.

    Observera att du måste ange sökvägen till önskad Makefile Makefile.am (även om det
    slutliga /Makefile kan utelämnas).

    Skriptet kan köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller configure) eller från någon
    av dess underkataloger.

    Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se miljövariablerna nedan), antas att
    varje Makefile.am och Makefile.in hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile
    hör hemma under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild
    från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till
    källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om
      källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux,
      så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen.
      Om källkodskatalogen till exempel är ~/src/kdesdk och byggkatalogen är
      ~/src/kdesdk-obj, då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    create_makefiles(1)

UPPHOVSMÄN

    create_makefile är skrivet av David Faure <faure@kde.org>. Den här manualsidan är
    framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av
    andra).

[FIXME: source]               2003-03-08              CREATE_MAKEFILE