Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAMN

    cvscheck - Nerkopplad statusrapport för filer i en utcheckad CVS-modul.

SYNOPSIS

    cvscheck [katalog]

BESKRIVNING

    cvscheck skriver ut information om status för din lokala utcheckning av CVS utan att
    kommunicera med servern. Det betyder att det är ytterst snabbt och inte kräver en
    nätverksanslutning.

    Den givna katalogen och alla dess underkataloger behandlas rekursivt. Om ingen katalog
    anges, används nuvarande katalog och dess underkataloger rekursivt.

    Varje fil med intressant status skrivs ut med ett statustecken framför sitt namn.
    Statustecknen är följande:

    ? foobar.c
      Filen är inte känd i CVS

    M foobar.c
      Filen är definitivt lokalt modifierad

    m foobar.c
      Filen kan ha lokala ändringar. Du bör utföra kommandot diff på servern för att vara
      säker.

    C foobar.c
      Filen har en CVS-konflikt och kan därför inte arkiveras.

    U foobar.c
      Filen finns i CVS men saknas i din lokala utcheckning.

    T foobar.c
      Filen har en ovanlig klistrig CVS-tagg.

    A foobar.c
      Du har gjort cvs add för filen, men har ännu inte arkiverat den.

    R foobar.c
      Du har gjort cvs rm för filen, men har ännu inte arkiverat den.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    cvs(1)

UPPHOVSMÄN

    cvscheck är skrivet av Dirk Müller <mueller@kde.org> och Sirtaj Singh Kang <taj@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians
    GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

[FIXME: source]               2003-03-08                CVSCHECK(1)