Provided by: debsums_2.2.3_all bug

NAMN

    debsums - kontrollera MD5-kontrollsummorna för installerade Debian-paket

SYNOPSIS

    debsums [flaggor] [paket|deb] ...

BESKRIVNING

    Verifiera  installerade  Debian-paketfiler  mot  lista  av  MD5-kontrollsummor från
    /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.

    debsums kan generera listor av kontrollsummor från deb-arkiven för paket som inte
    inkluderar en.

FLAGGOR

    -a, --all
       Kontrollera även konfigurationsfiler (normalt sett exkluderat).

    -e, --config
       Endast kontrollera konfigurationsfiler.

    -c, --changed
       Rapportera ändrad fillista till standard ut (antyder -s).

    -l, --list-missing
       Lista paket (eller deb-arkiv) som inte har en fil med MD5-kontrollsumma.

    -s, --silent
       Rapportera endast fel.

    -m, --md5sums=fil
       Läs in lista av deb-kontrollsummor från fil.

    -r, --root=katalog
       Rotkatalog att kontrollera (standard /).

    -d, --admindir=katalog
       Administrationskatalog för dpkg (standard /var/lib/dpkg).

    -p, --deb-path=katalog[:katalog...]
       Kataloger som ska letas i efter deb-filer som härstammar från paketnamnet (standard
       är aktuell katalog).

       Ett användbart värde är /var/cache/apt/archives när apt-get autoclean används eller
       när cachen inte rensas alls. Kommandot:

           apt-get --reinstall -d install `debsums -l`

       kan användas för att befolka cachen med de deb-filer som inte redan finns i cachen.

       Notera: Det här fungerar inte för cd-rom och andra lokala källor eftersom paket
       inte kopieras till /var/cache. Enkla fil-källor (alla deb-filer i en enda katalog)
       bör läggas till i listan -p.

    -g, --generate=[missing|all][,keep[,nocheck]]
       Generera MD5-kontrollsummor från deb-innehåll. Om argumentet är ett paketnamn
       istället för än ett deb-arkiv, kommer programmet att leta efter en deb med namnet
       package_version_arch.deb i katalogerna som anges med flaggan -p.

       missing
           Generera MD5-kontrollsummor från deb-filen för paket som inte har en.

       all  Ignorera kontrollsummorna på disken och använd den som anges i deb-filen,
           eller genererad från den om ingen existerar.

       keep  Skriv    de     extraherade/genererade     summorna     till
           /var/lib/dpkg/info/package.md5sums.

       nocheck
           Antyder keep; de extraherade/genererade summorna kontrolleras inte mot det
           installerade paketet.

       För bakåtkompatibilitet, den korta flaggan -g är likvärdig med --generate=missing.

    --no-locale-purge
       Rapportera saknade lokalfiler även om localepurge är konfigurerad.

    --no-prelink
       Rapportera ändrade ELF-filer även om prelink är konfigurerad.

    --ignore-permissions
       Hantera rättighetsfel som varningar när den inte körs som root-användaren.

    --ignore-obsolete
       Ignore obsolete conffiles.

    --help
    --version
       Skriv ut hjälp och versionsinformation.

FELKODER

    debsums returnerar 0 vid framgång, eller en kombination* av följande värden vid fel:

    1   Ett angivet paket eller arkivnamn var inte installerat, ogiltigt eller så stämde
       den installerade versionen inte med angivet arkiv.

    2   Ändrade eller saknade paketfiler, eller felaktig kontrollsumma på ett arkiv.

    255  Ogiltig flagga.

    *Om båda av de första två tillstånden är sanna, kommer felkoden att vara 3.

EXEMPEL

    debsums foo bar
       Kontrollera summorna för installerade paket foo och bar.

    debsums foo.deb bar.deb
       Som ovan, använder kontrollsummor från (eller genererade från) arkiven.

    debsums -l
       Lista installerade paket som saknar kontrollsummor.

    debsums -ca
       Lista ändrade paketfiler från alla installerade paket med kontrollsummor.

    debsums -ce
       Lista ändrade konfigurationsfiler.

    debsums -cagp /var/cache/apt/archives
       Som ovan, använder kontrollsummor från cachade deb-filer om tillgängliga.

    apt-get install --reinstall $(dpkg -S $(debsums -c) | cut -d : -f 1 | sort -u)
       Installerar om paket med förändrade filer.

RESULTAT

    OK   Filens md5sum-värde är korrekt.

    MISSLYCKADES
       Filens md5sum-värde är inte korrekt.

    ERSATT Filen har ersatts av en fil från ett annat paket.

ANTECKNINGAR

    In order to create md5sums files for the already installed packages which don't have them,
    you must run debsums_init once after the installation of debsums package.

SE OCKSÅ

    md5sum(1), debsums_init(8)

MILJÖ

    TMPDIR Katalog för extrahering av information och innehåll från paketarkiven (/tmp som
       standard).

FÄLLOR

    I allmänhet kan programmet köras som en normal användare, vissa paket innehåller dock
    filer som inte är globalt läsbara och de kan då inte kontrolleras. Rotprivilegier krävs
    också vid generering av summor med flaggan keep inställd.

    Filer som har ersatts av andra paket kan av misstag rapporteras som ändrade.

    debsums är primärt tänkt som ett sätt att fastställa vilka installerade filer som har
    modifierats lokalt av administratören eller skadats av mediafel och har begränsad
    användning som ett säkerhetsverktyg.

    Om du letar efter en integritetskontrollerare som kan köra från säkra media, gör
    integritetskontroller mot databaser av kontrollsummor och kan enkelt konfigureras att
    köras periodiskt för att varna administratören för ändringar, se andra verktyg såsom:
    aide, integrit, samhain eller tripwire.

UPPHOVSMAN

    Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>.
    Baserat på ett program av Christoph Lameter <clameter@debian.org> och Petr  Cech
    <cech@debian.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2002 Brendan O'Dea <bod@debian.org>
    Det här är fri programvara, licenserad under villkoren för GNU General Public License. Det
    finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.