Provided by: dragonplayer_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    dragon - en videospelare med fokus på användarvänlighet

SYNOPSIS

    dragon [webbadress]

BESKRIVNING

    dragon-spelaren spelar upp ljud och video med olika format.

VÄLJARE

    --play-dvd
      Spela dvd-video.

ÅTERKOPPLING

    På IRC, irc.freenode.net #dragonplayer eller via e-post, imonroe@kde.org eller på webben,
    <https://multimedia.kde.org>

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig på help:/dragonplayer (skriv
      antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/dragonplayer).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2006 Max Howell

    Copyright (c) 2007 Ian Monroe

    Licens: GNU General Public Version 2 <https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

    Praveen Arimbrathodiyil <pravi.a@gmail.com>
      Manualsida för Dragon-spelare.