Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-edit - ebook-edit

     ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

    Starta calibre bokredigeringsverktyg. Du kan som alternativ också ange namnen på filer
    inne i boken som ska öppnas automatiskt för redigering.

    När du skickar argument till ebook-edit som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i
    citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

    --detach
       Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

    --help, -h
       visa denna hjälptext och avsluta

    --version
       visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal