Provided by: passwd_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NAMN

    expiry - kontrollera och upprätthåll policy för lösenordsutgång

SYNOPSIS

    expiry option

BESKRIVNING

    The expiry command checks (-c) the current password expiration and forces (-f) changes
    when required. It is callable as a normal user command.

FLAGGOR

    The options which apply to the expiry command are:

    -c, --check
      Check the password expiration of the current user.

    -f, --force
      Force a password change if the current user has an expired password.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

FILER

    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

SE OCKSÅ

    passwd(5), shadow(5).