Provided by: help2man_1.47.11_amd64 bug

NAMN

    help2man - generera en enkel manualsida

SYNOPSIS

    help2man [FLAGGA]... KÖRBAR FIL

BESKRIVNING

    ”help2man” genererar en manualsida av utdata från ”--help” och ”--version”.

    -n, --name=STRÄNG
       beskrivning av NAMN-paragrafen

    -s, --section=SEKTION
       sektionsnummer för manualsida (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       namn på manual (Användarkommandon, ...)

    -S, --source=TEXT
       programkälla (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRÄNG
       välj lokal (standardvärde ”C”)

    -i, --include=FIL
       inkludera material från ”FIL”

    -I, --opt-include=FIL
       inkludera material från ”FIL” om den existerar

    -o, --output=FIL
       skicka utdata till ”FIL”

    -p, --info-page=TEXT
       namn på Texinfo-manual

    -N, --no-info
       tysta ned pekare till Texinfo-manual

    -l, --libtool
       exkludera ”lt-” från programnamnet

    --help skriv ut den här hjälpen, avsluta sedan

    --version
       skriv ut versionsnummer, avsluta sedan

    KÖRBAR FIL bör acceptera flaggorna ”--help” och ”--version” även om alternativ kan anges
    med:

    -h, --help-option=STRÄNG
       sträng för hjälpflagga

    -v, --version-option=STRÄNG
       sträng för versionsflagga

    --version-string=STRÄNG
       versionssträng

    --no-discard-stderr
       inkludera stderr vid tolkning av flaggutdata

INKLUDERA FILER

    Ytterligare material kan inkluderas i den genererade utskriften med flaggorna --include
    och --opt-include Formatet är enkelt:

      [sektion]
      text

      /mönster/
      text

    Block av *roff-text infogas ord för ord i utskriften antingen vid början av angiven
    [section] (okänslig för skiftläge), eller efter en paragraf som matchar /mönster/.

    Mönster använder Perls syntax för reguljära uttryck och kan efterföljas av modifierarna i,
    s eller m (se perlre(1)).

    Rader före den första sektionen eller mönstret som börjar med "-" behandlas som flaggor.
    Allt annat ignoreras tyst och kan användas för kommentarer, RCS-nyckelord och liknande.

    Ordning på sektionsutskriften är:

      NAMN
      SYNOPSIS
      BESKRIVNING
      FLAGGOR
      MILJÖ
      FILER
      EXEMPEL
      övrigt
      UPPHOVSMAN
      RAPPORTERA FEL
      COPYRIGHT
      SE OCKSÅ

    Alla [namn] eller [synopsis] avsnitt som förekommer i inkluderingsfilen kommer att ersätta
    vad som automatiskt skulle bli producerat (även om du fortfarande kan åsidosätta de senare
    med --name om det krävs).

    Andra sektioner läggs till i början av den automatiskt producerade utskriften för
    standardsektionerna angivna ovan, eller inkluderas vid övrigt (ovan) i den ordning de
    påträffades i inkluderingsfilen.

    Placering av text inom sektionen kan uttryckligen begäras genom att använda syntaxen
    [<sektion], [=sektion] eller [>sektion] för att placera ytterligare text innan, istället
    för eller efter standardutmatningen, respektive.

TILLGÄNGLIGHET

    Senaste versionen av den här utgåvan finns tillgänglig online från:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

UPPHOVSMAN

    Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <bug-help2man@gnu.org>.
    Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 2011, 2012,
    2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
    Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti;
    inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL.

SE OCKSÅ

    Den fullständiga dokumentationen för help2man underhålls som en Texinfo-manual. Om den
    info och B. help2man programmen är ordentligt installerade på ditt system, kommandot

       information help2man

    bör ge dig tillgång till den kompletta manualen.