Provided by: kaffeine_2.0.18-1_amd64 bug

NAMN

    kaffeine - En mediaspelare av KDE med stöd för digital-tv

SYNOPSIS

    kaffeine [-d, --debug] [--tempfile] [-f, --fullscreen] [-m, --minimal] [-t, --alwaysontop]
        [--audiocd] [--videocd] [--aspectratio proportion] [--dvd] [--dumpdvb]
        [--channel namn / nummer] [--tv kanal] [--lastchannel] [filer]

    Observera att --channel, --tv, --lastchannel, --audiocd, --videocd, --dvd och filer är
    ömsesidigt uteslutande.

BESKRIVNING

    Kaffeine är en mediaspelare. Vad som skiljer den från övriga är dess utmärkta stöd för
    digital-tv (DVB). Kaffeine har ett användarvänligt gränssnitt, så att även
    förstagångsanvändare kan omedelbart börja spela sina filmer: från dvd (inklusive
    dvd-menyer, titlar, kapitel, etc.), vcd, eller en fil.

    Kaffeine använder libVLC som gränssnitt för uppspelning av video och ljud.

VÄLJARE

    -d --debug
      Aktivera alla felsökningsmeddelanden. Observera att Kaffeine också tillåter att
      felsökningsmeddelanden aktiveras per kategori, genom att använda miljövariabeln:

      QT_LOGGING_RULES=kaffeine.kategori.debug=true

      där kategori kan vara:

      cam
        för dvb CAM-loggar

      dev
        for dvb-enhets och libdvbv5-loggar

      dvbsi
        för dvb MPEG-TS SI-tolkningsloggar

      epg
        for dvb EPG-loggar

      dvb
        for övriga dvb-loggar

      config
        för konfigurationsloggar

      mediawidget
        for mediakomponentloggar

      playlist
        för spellistloggar

      sql
        för SQL lite-loggar

      vlc
        för libVlc-loggar

    --tempfile
      Filerna eller webbadresserna som öppnas av programmet tas bort efter användning

    -f --fullscreen
      Starta med fullskärmsläge. Med fullskärmsläge är alla menyer normalt dolda. För att
      visa menyerna, flytta musen till menyernas plats, t.ex. längst upp, längst ner eller
      till vänster på skärmen.

    -m --minimal
      Starta med minimalt läge. Med minimalt läge visas fönsterdekorationen med namnlisten.
      Alla andra menyer är normalt dolda. För att visa menyerna, flytta musen till menyernas
      plats, t.ex. längst upp, längst ner eller till vänster i Kaffeines fönster.

      Starta med minimalt läge

    -t --alwaysontop
      Talar om för fönsterhanteraren att alltid starta Kaffeine ovanpå andra fönster.
      Alternativet kan senare inaktiveras via fönsterhanteraren, oftast genom att klicka på
      namnlisten med höger musknapp och avmarkera rutan Behåll över andra.

    --aspectratio proportion
      Tvingar Kaffeine att starta med en specifik proportion, och inaktivera det automatiska
      läget. Det kan vara användbart på breda och ultrabreda bildskärmar, där användaren
      alltid vill se videon i fullskärmsläge med den maximalt möjliga upplösningen. Giltiga
      värden är: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 2.21:1, 2.35:1 och 2.39:1. Om ett ogiltigt värde
      anges, eller om alternativet inte används, väljs det automatiska standardläget.

    --audiocd
      Spela ljud-cd

    --videocd
      Spela video-cd

    --dvd
      Spela dvd

    --dumpdvb
      Dumpa DVB-data (felsökningsalternativ)

    --channel namn / nummer
      Visa tv-kanal

    --tv kanal
      (alternativet avråds från)

    --lastchannel
      Visa senast inställda tv-kanal

    filer
      Filer eller webbadresser att spela

FILER

    Kaffeine använder filen scanfile.dvb med en lista över kända kanaler per plats och
    satellit (för DVB-S).

    Använd antingen dvbv5-scan eller w_scan för att skapa en ny fil, antingen när nya kanaler
    läggs till för någon stad eller när nya satellitutsändningar läggs till som inte är
    tillgängliga i Kaffeine (i det senare fallet konverterade till riktigt format genom att
    använda dvb-format-convert), och skicka in den till <linux-media@vger.kernel.org>, med
    rubriken ”[PATCH] dtv-scan-tables: någon beskrivning”. Den nya uppdateringen läggs till i
    scanfile.dvb och den uppdaterade filen görs tillgänglig för uppdatering från Internet i
    Kaffeine.

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kaffeine[1] (skriv
      antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kaffeine).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      dvbv5-scan(1)
      w-scan(1)
      Det finns också ytterligare information tillgänglig på Kaffeine-sidan[2]

UPPHOVSMÄN

    Använd kaffeine --author i en terminal för att lista Kaffeines upphovsmän.

AUTHOR

    Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>
      Author.

NOTER

    1. help:/kaffeine
      help:/kaffeine

    2. Kaffeine-sidan
      https://www.kde.org/applications/multimedia/kaffeine/