Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

kconfig_compiler


NAMN

    kconfig_compiler - KDE:s konfigurationskompilator

SYNOPSIS

    kconfig_compiler [Qt-väljare] [KDE-väljare] [väljare] fil.kcfg fil.kcfgc

BESKRIVNING

    kconfig_compiler skapar C++ källkod från två filer. Den första filen (.kcfg) innehåller
    information om inställningsalternativ och den andra filen (.kcfgc) anger alternativ för
    kodgenerering.

    Den skapade källkoden innehåller en klass baserad på KConfigSkeleton som tillhandahåller
    ett programmeringsgränssnitt för att komma åt programmets inställningsdata.

VÄLJARE

    Argument:

    fil.kcfg
      XML-inmatningsfil för kcfg

    fil.kcfgc
      Inställningsfil för kodgenerering

    Väljare:

    -d, --directory <katalog>
      Katalog att skapa filer i [.]

    Allmänna väljare:

    --help
      Visa hjälp om väljare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
      Visa alla väljare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v, --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

    KDE-väljare:

    --caption <titel>
      Använd 'titel' som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
      Använd 'ikon' som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
      Använd 'ikon' som programmets ikon

    --config <filnamn>
      Använd alternativ inställningsfil

    --dcopserver <server>
      Använd DCOP-servern angiven av 'server'

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

    --waitforwm
      Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

    --style <stil>
      Ställer in programmets grafiska gränssnittsstil

    --geometry <geometri>
      Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se man X för
      argumentformatet

    Qt-väljare:

    --display <skärmnamn>
      Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

    --session <sessions-id>
      Återställ programmet för givet "sessionsid"

    --cmap
      Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en 8-bitarsskärm

    --ncols <antal>
      Begränsar antal färger som används i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet
      använder färgspecifikationen QApplication::ManyColor

    --nograb
      Talar om för Qt att aldrig låsa musen eller tangentbordet

    --sync
      Byter till synkront läge för felsökning

    --fn, --font <teckensnitt>
      Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <färg>
      Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och mörka nyanser
      beräknas)

    --fg, --foreground <färg>
      Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn, --button <färg>
      Ställer in förvald knappfärg

    --name <namn>
      Ställer in programmets namn

    --title <titel>
      Ställer in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

    --inputstyle <inmatningsstil>
      Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden är onthespot,
      overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
      Ställer in XIM-server

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSÅ

    http://developer.kde.org
      Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

    Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till
    upphovsmännen.

AUTHORS

    Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Zack Rusin <zack@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org