Provided by: kdesvn_2.1.0-1_amd64 bug

NAMN

    kdesvnaskpass - ssh-askpass för KDESvn

SYNOPSIS

    kdesvnaskpass [fråga]

BESKRIVNING

    ssh-askpass för KDESvn

VÄLJARE

  Argument:
    fråga
      Fråga som visas för användaren.

SE OCKSÅ

      Fullständig användardokumentation är tillgänglig via Hjälpcentralen. Det går också att
      mata in webbadressen help:/kdesvn direkt i Konqueror, eller köra `khelpcenter
      help:/kdesvn' på kommandoraden.

UPPHOVSMÄN

      Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

AUTHOR

    Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>
      Author.