Provided by: libkf5kdelibs4support5-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kf5-config - Skriver ut installationssökvägar för Qt(TM) och ramverk

SYNOPSIS

    kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
         [--version] [--kde-version] [--types] [--path typ] [--userpath typ]
         [--install typ] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

BESKRIVNING

    kf5-config är ett kommandoradsprogram som används för att hämta information om ramverkens
    installation eller användarsökvägar.

    Använd programmet för att avgöra var de olika delarna av ramverksinstallationen finns på
    ditt system.

      Notera
      kf5-config är en ersättning för kde4-config vars användning i huvudsak avråds från,
      medan det rekommenderade verkyget att använda istället är qtpaths (som levereras med
      Qt(TM)).

VÄLJARE

    --expandvars
      Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

    --prefix
      Inkompilerat prefix för ramverksbibliotek

    --exec-prefix
      Inkompilerat exec_prefix för ramverksbibliotek

    --libsuffix
      Inkompilerat suffix för bibliotekssökvägar

    --localprefix
      Prefix i $HOME som används för att skriva filer

    ---version
      Version av Qt(TM) och inkompilerad versionssträng för ramverksbibliotek och kf5-config

    --kde-version
      Inkompilerad versionssträng för ramverksbibliotek.

    --types
      Skriv ut en lista med alla tillgängliga resurstyper i KDE

    --path typ
      Sökväg för angiven typ

    --userpath typ
      Användarsökvägar för typerna: desktop|document

    --install typ
      Prefix att installera resursfiler

    --qt-prefix
      Installationsprefix för Qt(TM)

    --qt-binaries
      Plats för installerade Qt(TM)-binärfiler

    --qt-libraries
      Plats för installerade Qt(TM)-bibliotek

    --qt-plugins
      Plats för installerade Qt(TM)-insticksprogram

EXEMPEL

    Skriv ut ramverkens toppnivå-installationskatalog:

    % kf5-config --prefix

    Skriv ut en lista med alla resurstyper:

    % kf5-config --types

    Skriv ut sökvägen till det installerade skrivbordsunderlägget:

    % kf5-config --path skrivbordsunderlägg

SE OCKSÅ

    kf5options(7)

FEL

    Inga kända.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Author.