Provided by: kfind_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kfind - filsökningsverktyg av KDE

SYNOPSIS

    kfind [sökväg] [väljare]

BESKRIVNING

    Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter särskilda filer på datorn,
    eller för att söka efter filer som matchar ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna
    inkludera sökning efter filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller
    som innehåller ett visst textstycke.

    KFind är ett grafiskt verktyg, och körs normalt inte från kommandoraden.

VÄLJARE

    sökväg
      En sökväg kan valfritt anges för att fylla i dialogrutan i förväg med var sökningen
      ska börja.

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind (skriv antingen in
      webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kfind).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

UPPHOVSMÄN

    En lista med bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken tillgänglig
    i Hjälpcentralen.

    Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.