Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kjs - KDE:s ECMAScript-kompatibla tolk

ÖVERSIKT

    kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e sats]] [skript]

BESKRIVNING

    kjs är KDE:s ECMAScript/JavaScript-gränssnitt.

PROGRAMVäLJARE

    --help,-help,-h
      Visa användning av kjscmd.

    -e sats
      Kör satsen och avslutar. Till exempel:

        kjs -e "print('Hej allesamman')"

    skript
      Kör satserna som är inkluderade i filen skript.

ANVäNDNING

    kjs fil, liksom många andra tolkar när de anropas utan parametrar, använder en radeditor
    för inskrivning av satser, och visar promptern

      JS
      >

    . För att avsluta radeditorn, skriv quit() eller tryck på Ctrl+D.

SE OCKSå

    kjs(1)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org