Provided by: libkf5jsembed-dev_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kjscmd5 - Ramverk Kjsembed-tolk

ÖVERSIKT

    kjscmd5 [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [fil]

BESKRIVNING

    kjscmd5 är ett verktyg för att starta Kjsembed-skript från kommandoraden. Det kör skripten
    som finns i den namngivna filen fil genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte -
    (standardinmatningen) som fil.

PROGRAMVÄLJARE

    -e,--exec
      kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.

    -i,--interactive
      starta interaktiv kjs-tolk.

ANVÄNDNING

    Det vanligaste sättet att köra kjscmd5 är helt enkelt som

      kjscmd5 fil

    Om inte någon parameter fil anges, kör det ett fördefinierat testskript som mäter
    starthastigheten hos kjscmd5.

SE OCKSÅ

    kjs5(1)

FEL

    Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. KDE:s felspårningssystem
      http://bugs.kde.org