Provided by: kmousetool_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kmousetool - Handikappstödsprogram för att hjälpa till att klicka med musen

SYNOPSIS

    kmousetool

BESKRIVNING

    KMouseTool klickar musen så fort muspekaren stannar en kort stund. Det konstruerades som
    hjälp för de som har musarm, och får smärtor av att trycka på knapparna.

    KMouseTool kan också ställas in att vänta en angiven tid för att en dragåtgärd ska
    påbörjas innan musens knapp släpps. På så sätt kan du också använda det för drag och
    släpp.

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmousetool (skriv
      antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kmousetool).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för KDE:s
      handikappstödsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KMouseTool är skrivet av Gunnar Schmi Dt <gunnar@schmi-dt.de>, Olaf Schmidt
    <ojschmidt@kde.org> och Jeff Roush <jeff@mousetool.com>.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt
      http://accessibility.kde.org/