Provided by: kmouth_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kmouth - Skriv-och-läs-gränssnitt för talsyntes

SYNOPSIS

    kmouth [filnamn]

BESKRIVNING

    KMouth är ett program som gör det möjligt för personer som inte kan tala, att låta sina
    datorer tala. Det innehåller en historik med talade meningar, där användaren kan välja
    meningar som ska sägas igen.

    Observera att KMouth inte innehåller talsyntes. Det kräver istället att ett
    talsyntesprogram är installerat på systemet.

VÄLJARE

    filnamn
      Historikfilen att öppna.

SE OCKSÅ

    espeak(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmouth (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kmouth).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för KDE:s
    handikappstödsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KMouth är skrivet av Gunnar Schmi Dt <kmouth@schmi-dt.de>.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt
      http://accessibility.kde.org/