Provided by: kmymoney_5.0.6-1_amd64 bug

NAMN

    kmymoney - hemekonomihanteringsprogrammet av KDE

SYNOPSIS

    kmymoney [--lang] [-n] [--timers kolumn] [--nocatch] [--trace] [fil]

BESKRIVNING

    KMyMoney är hemekonomihanteringsprogrammet av KDE. Det tillhandahåller alla funktioner som
    behövs för att balansera checkar, hantera personliga lån och kategorisera inkomster och
    utgifter med ett grafiskt användargränssnitt som påminner om ett checkhäfte.

VÄLJARE

    --lang
      Språk att använda

    -n
      Öppna inte senast använda fil

    --timers
      Aktivera prestandatidmätning

    --nocatch
      Fånga inte globalt ofångade undantag

    --trace
      Sätt på programspårning. Alternativet är bara tillgängligt när KMyMoney har
      kompilerats i avlusningsläge.

    --dump-actions
      Skriv ut namnen på alla definierade QAction-objekt på standardutmatningen och avsluta.
      Alternativet är bara tillgängligt när KMyMoney har kompilerats i avlusningsläge.

SE OCKSÅ

      Den fullständiga dokumentationen av KMyMoney underhålls som en handbok i Docbook. Om
      programmet KHelpCenter är riktigt installerat på datorn, ska kommandot khelpcenter
      help:/kmymoney ge tillgång till den fullständiga handboken. Som alternativ kan man
      bläddra i handboken med Konqueror, genom att ange webbadressen help:/kmymoney.
      kf5options(7)
      qt5options(7)

AUTHORS

    Michael T. Edwardes <mte@users.sourceforge.net>
      Ursprungligt koncept, mycket av den ursprungliga källkoden. Projektadministration

    Thomas Baumgart <ipwizard@users.sourceforge.net>
      Utgivningsledare och de-facto underhåll, kärnprogrammet, projektadministration

    Tony Bloomfield <tonybloom@users.sourceforge.net>
      GnuCash-import, databasstöd.

    Robert Wadley <robntina@users.sourceforge.net>
      Grafiker: ikoner, startskärm, hemvy, skärmbilder.

    Alvaro Soliverez <asoliverez@users.sourceforge.net>
      Prognos, rapporter.

    Fernando Vilas <fvilas@users.sourceforge.net>
      Databasstöd.

    Cristian Oneț <onet.cristian@gmail.com>
      Programfixar och insticksprogram.

    Jack H. Ostroff <ostroffjh@users.sourceforge.net>
      Dokumentation.

    Felix Rodriguez <frodriguez@users.sourceforge.net>
      Projektadministration, tidigare versioner.

    Kevin Tambascio <ktambascio@users.sourceforge.net>
      Ursprungligt stöd för investeringar.