Provided by: kpackagetool5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kpackagetool5 - Installera, lista eller ta bort paket för Plasma

SYNOPSIS

    kpackagetool5 [-v, --version] [-h, --help] [--hash sökväg] [-g, --global] [-t, --type typ]
           [-i, --install sökväg] [-s, --show name] [-u, --upgrade path] [-l, --list]
           [--list-types] [-r, --remove namn] [-p, --packageroot sökväg]
           [--generate-index]

BESKRIVNING

    kpackagetool5 är ett kommandoradsverktyg för att installera, lista eller ta bort
    Plasma-paket.

VÄLJARE

    -v, --version
      Visar versionsinformation.

    -h, --help
      visar den här hjälpen.

    --hash sökväg
      Skapa ett SHA1-kondensat för paketet på ”sökväg”.

    -g, --global
      Installation eller borttagning utförs med paket installerade för alla användare.

    -t, --type typ
      Paketets typ, som motsvarar paketinsticksprogrammets tjänsttyp, t.ex.
      KPackage/Generic, Plasma/Theme, Plasma/Wallpaper, Plasma/Applet, etc.

    -i, --install sökväg
      Installera paketet ”sökväg”.

    -s, --show namn
      Visa information om paketet ”namn”.

    -u, --upgrade sökväg
      Uppgradera paketet ”sökväg”.

    -l, --list
      Lista installerade paket.

    --list-types
      listar alla kända pakettyper som kan installeras.

    -r, --remove namn
      Ta bort paketet som heter ”namn”.

    -p, --packageroot sökväg
      Absolut sökväg till paketroten. Om den inte anges, används standarddatakatalogerna för
      Plasma-sessionen istället.

    --generate-index sökväg
      Skapa om index över insticksprogram. Att användas tillsammans med väljaren -t eller
      -g. Skapar om index för den givna typen eller paketroten. Arbetar i användarkatalogen,
      om inte -g används.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSMÄN

    kpackagetool5 är skrivet av Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.