Provided by: kde-l10n-sv_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kross - KDE-program för att köra kross-skript.

ÖVERSIKT

    kross [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [fil ...]

BESKRIVNING

    kross kör kross-skript skrivna i KDE:s Javascript, Python, Ruby, Java och Falcon.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    fil...
      Filerna med skripten att köra.

ANVäNDNING

    kross fil kör skriptet i fil efter att ha laddat tolkinsticksprogrammet för skriptets
    språk (detekterat av filnamnets suffix).

    För att tolka andra språk än KDE:s Javascript, måste kdebindings vara installerat.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)

    Se http://kross.dipe.org/solution.html för mer information och handledningar.

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org