Provided by: labplot-data_2.6.0-1build1_all bug

NAMN

    labplot2 - Ett program av KDE för interaktiv grafik och analys av vetenskaplig data.

SYNOPSIS

    labplot2 [allmänna alternativ] [fil]

BESKRIVNING

    Labplot är ett diagram- och analysverktyg av data.

    Funktionerna omfattar tvådimensionell och tredimensionell data- och funktionsuppritning,
    enkel redigering av diagram, analys av data och funktioner, stöd för olika arbetsblad som
    använder MDI- och Labplot-projektfiler.

    Observera att Labplot startas med labplot2.

VÄLJARE

    För en fullständig sammanfattning av allmänna väljare, kör labplot2 --help.

ARGUMENT

    fil
      En address till projektet som ska öppnas.

SE OCKSÅ

      Fullständig användardokumentation är tillgänglig via KDE:s hjälpcentral. Man kan också
      ange webbadressen help:/labplot2 (skriv antingen in webbadressen i Dolphin, eller kör
      khelpcenter help:/labplot2).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      Ytterligare information finns också tillgänglig på https://labplot.kde.org/

UPPHOVSMÄN

    Labplot2 är skrivet av
      Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
      Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
      Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
      och flera ytterligare upphovsmän.

    Manualsidan är skriven av Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> för Debian
    GNU/Linux systemet (men kan användas av andra).

    Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

    Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk>
      LabPlot man page.