Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    lrs2lrf - lrs2lrf

     lrs2lrf [alternativ] file.lrs

    Skapa LRF-fil från LRS-fil.

    När du skickar argument till lrs2lrf som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i
    citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

    --help, -h
       visa denna hjälptext och avsluta

    --lrs Omvandla LRS till LRS. Används vid felsökning.

    --output, -o
       Sökväg till utdatafil

    --verbose
       Följ bearbetningsprocessen

    --version
       visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal