Provided by: okular_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    okular - ett generellt dokumentvisningsprogram

SYNOPSIS

    okular [Okular-väljare] [webbadress]

BESKRIVNING

    okular har som mål att visa dokument av olika format.

OKULAR-VÄLJARE

    -p, --page nummer
      Öppna en angiven sida i dokumentet.

    --presentation
      Öppna dokumentet i presentationsläge.

    --print
      Starta med utskriftsdialogruta.

    --print-and-exit
      Starta med utskriftsdialogruta och avsluta efter utskrift.

    --unique
      Styrning av unik instans.

    --noraise
      Tillåter eller förhindrar att Okulars fönster höjs efter start.

    --find sträng
      Sök efter en sträng i texten.

VÄLJARE

    Webbadress
      En adress till dokumentet som ska öppnas. För PDF kan namnet anges som
      dokumentnamn#namngivet-mål där namngivet-mål är ett visst namngivet mål inbäddat i
      dokumentet.

ÅTERKOPPLING

    På IRC, irc.freenode.net #okular, via e-post okular-devel@kde.org, eller på webben
    <http://okular.kde.org/>

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig via help:/okular (skriv antingen
      in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/okular).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      Det finns också ytterligare information tillgänglig på http://okular.kde.org/

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

    Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

    Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

    Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

    Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

    Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

    Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>
      Okular manualsida.