Provided by: passwd_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NAMN

    passwd - ändra användarlösenord

SYNOPSIS

    passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING

    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user may only change the
    password for his/her own account, while the superuser may change the password for any
    account. passwd also changes the account or associated password validity period.

  Lösenordsändringar
    The user is first prompted for his/her old password, if one is present. This password is
    then encrypted and compared against the stored password. The user has only one chance to
    enter the correct password. The superuser is permitted to bypass this step so that
    forgotten passwords may be changed.

    Efter att lösenordet har matats in kontrolleras lösenordets åldringsinformation för att se
    om användaren tillåts att ändra lösenord för tillfället. Om inte, nekar passwd att ändra
    lösenordet och avslutas.

    Användaren frågas sedan två gånger efter ett ersättande lösenord. Den andra inmatningen
    jämförs mot den första och båda måste stämma överens för att lösenordet ska ändras.

    Sedan testas lösenordet för sin komplexitet. Som en allmän riktlinje bör lösenord
    innehålla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera tecken från var och en av
    följande punkter:

    ·  gemena bokstäver ur alfabetet

    ·  siffrorna 0 till 9

    ·  skiljetecken

    Tänk på att inte inkludera systemets standardtecken för radering eller döda. passwd kommer
    att neka alla lösenord som inte har lämplig komplexitet.

  Tips för användarlösenord
    The security of a password depends upon the strength of the encryption algorithm and the
    size of the key space. The legacy UNIX System encryption method is based on the NBS DES
    algorithm. More recent methods are now recommended (see ENCRYPT_METHOD). The size of the
    key space depends upon the randomness of the password which is selected.

    Problem i lösenordssäkerheten brukar normalt komma från slarvigt valda lösenord eller
    hantering. Av denna anledning bör du inte välja ett lösenord som finns i en ordbok eller
    som måste skrivas ner. Lösenordet bör heller inte vara ett korrekt namn, ditt
    personnummer, födelsedatum eller gatuadress. Dessa kan användas som gissningar för att ta
    sig in i systemet.

    You can find advice on how to choose a strong password on
    http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength

FLAGGOR

    Flaggorna som gäller för kommandot passwd är:

    -a, --all
      Denna flagga kan endast användas med -S och gör att status visas för alla användare.

    -d, --delete
      Ta bort en användares lösenord (gör det blankt). Detta är ett snabbt sätt att
      inaktivera ett lösenord för ett konto. Det kommer att ta bort det angivna kontots
      lösenord.

    -e, --expire
      Lösenordet för ett konto sätts omedelbart som utgånget. Detta kan tvinga en användare
      att ändra sitt lösenord vid nästa inloggningsförsök.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

    -i, --inactive INAKTIV
      Denna flagga används för att inaktivera ett konto efter att lösenordet har varit
      utgånget i ett antal dagar. Efter att ett användarkonto har haft ett utgånget lösenord
      i INAKTIV dagar får användaren inte längre logga in med detta konto.

    -k, --keep-tokens
      Indicate password change should be performed only for expired authentication tokens
      (passwords). The user wishes to keep their non-expired tokens as before.

    -l, --lock
      Lock the password of the named account. This option disables a password by changing it
      to a value which matches no possible encrypted value (it adds a ´!´ at the beginning
      of the password).

      Note that this does not disable the account. The user may still be able to login using
      another authentication token (e.g. an SSH key). To disable the account, administrators
      should use usermod --expiredate 1 (this set the account's expire date to Jan 2, 1970).

      Users with a locked password are not allowed to change their password.

    -n, --mindays MIN_DAYS
      Sätter minimalt antal dagar mellan lösenordsändringar till MIN_DAGAR. Ett nollvärde
      för detta fält betyder att användaren kan ändra sitt lösenord när som helst.

    -q, --quiet
      Tyst läge.

    -r, --repository FÖRRÅD
      change password in REPOSITORY repository

    -R, --root CHROOT_DIR
      Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the
      CHROOT_DIR directory.

    -S, --status
      Display account status information. The status information consists of 7 fields. The
      first field is the user's login name. The second field indicates if the user account
      has a locked password (L), has no password (NP), or has a usable password (P). The
      third field gives the date of the last password change. The next four fields are the
      minimum age, maximum age, warning period, and inactivity period for the password.
      These ages are expressed in days.

    -u, --unlock
      Unlock the password of the named account. This option re-enables a password by
      changing the password back to its previous value (to the value before using the -l
      option).

    -w, --warndays VARN_DAGAR
      Sätter antalet dagar för varning före ett lösenord behöver ändras. Flaggan VARN_DAGAR
      är antalet dagar före användaren varnas om att lösenordet är på väg att bli utgånget.

    -x, --maxdays MAX_DAGAR
      Sätter maximalt antal dagar som ett lösenord ska vara giltigt. Efter MAX_DAGAR krävs
      det att lösenordet ändras.

TÄNK

    Password complexity checking may vary from site to site. The user is urged to select a
    password as complex as he or she feels comfortable with.

    Users may not be able to change their password on a system if NIS is enabled and they are
    not logged into the NIS server.

    passwd uses PAM to authenticate users and to change their passwords.

FILER

    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

    /etc/pam.d/passwd
      PAM configuration for passwd.

AVSLUTNINGSVÄRDEN

    Kommandot passwd avslutas med följande värden:

    0
      lyckad

    1
      åtkomst nekad

    2
      ogiltig kombination av flaggor

    3
      oväntat fel, ingenting har genomförts

    4
      oväntat fel, filen passwd saknas

    5
      Filen passwd är upptagen, försök igen

    6
      ogiltigt argument till flagga

SE OCKSÅ

    chpasswd(8), passwd(5), shadow(5), usermod(8).