Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAMN

    qtdoc - Öppna en QT-hjälpsida i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassnamn]

BESKRIVNING

    qtdoc öppnar en QT-hjälpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, öppnas hjälpsidan för
    klassen. Annars öppnas QT:s huvudhjälpsida. klassnamn är skiftlägeskänsligt.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    QTDIR
      Katalogen där QT är installerat. Huvudhjälpsidan för QT förväntas finnas i
      $QTDIR/doc/html/.

EXEMPEL

    För att visa hjälp för klassen QString:

      qtdoc QString

SE OCKSÅ

    kdedoc(1), assistant(1)

UPPHOVSMÄN

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]               2003-04-08                  QTDOC(1)