Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAMN

    reportview - Be Kweatherservice att visa en väderrapport

SYNOPSIS

    reportview [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    reportview är inte avsett att användas direkt.

    reportview är ett litet program som ber Kweatherservice att visa en väderrapport.
    Information som visas omfattar temperaturen, vindhastigheten och lufttrycket.

    Kweatherservice är en DCOP-tjänst som både används av reportview och kweather
    panelminiprogrammet för att tillhandahålla väderdata. Det finns inget behov av att starta
    Kweatherservice separat, utan reportview startar själv tjänsten om det behövs.

SE OCKSÅ

    kweather(1)

    Mer detaljerad dokumentation är tillgänglig med help:/kweather (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kweather).

UPPHOVSMÄN

    kweather är skrivet av Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org> och Nadeem Hasan
    <nhasan@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]               2003-04-07               REPORTVIEW(1)