Provided by: poxml_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    split2po - Skapa en PO-fil från två DocBook XML-filer

SYNOPSIS

    split2po {original-XMLöversatt-XML}

BESKRIVNING

    split2po är ett kommandoradsverktyg som tar två givna DocBook XML-filer och skapar en
    gettext meddelandefil (PO-fil) som representerar ändringarna mellan dem. Den resulterade
    PO-filen skickas till standardutmatningen.

    översatt-XML måste vara resultatet av att översätta original-XML till ett annat språk. Det
    är den här översättningen som den resulterande PO-filen representerar.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMÄN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003               SPLIT2PO(1)