Provided by: poxml_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    swappo - byt fälten med originaltest och översatt text i en PO-fil

SYNOPSIS

    swappo [filnamn.po]

BESKRIVNING

    swappo läser den givna PO-filen och byter fälten med originaltext och översatt text för
    alla meddelanden. Resultatet är en ny PO-fil som översätter i motsatt riktning. Om
    PO-filen till exempel översätter från engelska till franska, kommer den nya PO-filen att
    översätta från franska till engelska.

    Den nya PO-filen skrivs till standardutmatningen. Den gamla PO-filen förblir orörd.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMÄN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003                SWAPPO(1)