Provided by: wammu_0.44-1.1_all bug

NAMN

    wammu-configurator - program för att konfigurera Gammu-motor (används av Wammu)

SAMMANFATTNING

    wammu-configure [flaggor]

BESKRIVNING

    Denna manualsida beskriver programet wammu-configure. Detta program är en grafisk
    konfigurationshanterare för gammu.

FLAGGOR

    Dessa program följer den vanliga GNU-kommandoradssyntaxen med långaflaggor som inleds med
    två streck (”-”). En sammanfatning av flaggorna finns nedan.

    -h, --help
       Visa en sammanfattning av flaggorna.

    -v, --version
       Visa programversion.

    -l, --local-locales
       Använd lokaler från aktuell katalog snarare än systemets. Detta är mestadels
       användbart för utveckling eller när ett paket körs för ett uppackat tar-arkiv utan
       installation.

LICENS

    Detta program är licensierat under GNU/GPL version 3 eller senare.

ATT RAPPORTERA FEL

    Det finns definitivt många fel, rapporter till upphovsmannen är välkomna. Inkludera
    använbar information när du skickar felrapporter (t.ex. undantaget du  fått  och
    felutmatningar). Skicka dina rapporter till <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

SE VIDARE

    Vidare information är också tillgänglig via programmets webbplats: <https://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)

UPPHOVSMAN

    Michal Cihar <michal@cihar.com>

UPPHOVSRÄTT

    Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>