Provided by: poxml_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    xml2pot - Skapar en PO-mallfil från en DocBook XML-fil.

SYNOPSIS

    xml2pot [original-XML]

BESKRIVNING

    xml2pot är ett kommandoradsverktyg som skapar en gettext meddelandemallfil från DocBook
    XML-filen original-XML. Mallfilen skickas till standardutmatningen.

    Den resulterande mallfilen kan användas för att skapa gettext meddelandefiler (PO-filer)
    för en mängd språk. Dessa kan därefter användas tillsammans med po2xml(1) för att
    översätta original-XML filen till dessa andra språk.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

UPPHOVSMÄN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003                XML2POT(1)