Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAMN

    deb-split - Debians flerdelade binära paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    Det flerdelade .deb-formatet används för att dela stora paket i mindre delar för att
    förenkla transport över små medier.

FORMAT

    Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan innehålla ett
    avslutande snedstreck (sedan dpkg 1.15.6).

    Den första posten heter debian-split och innehåller en serie av rader, avdelade med
    nyradstecken. För närvarande finns åtta rader:

    ·  Formatets versionsnummer, 2.1 då denna manualsida skrivs.

    ·  Paketets namn.

    ·  Paketets versionsnummer.

    ·  md5-kontrollsumman för paketet.

    ·  Total storlek på paketet.

    ·  Maximal storlek på en del.

    ·  Nummer på aktuell del, följt av ett snedstreck och totalt antal delar (som i ‘1/10’).

    ·  Paketets arkitektur (sedan dpkg 1.16.1).

    Filer som läser flerdelade arkiv bör vara beredda på att underversionsnumret kan ökas och
    att ytterligare rader kan vara närvarande, och bör ignorera dessa om så är fallet.

    Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och programmet
    skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna fortsätta utan problem,
    såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet (förutom i slutet), enligt vad
    beskrivs nedan.

    Den andra och sista nödvändiga posten heter data.N, där N anger delnumret. Den innehåller
    rådata för delen.

    Dessa poster måste ligga i exakt denna ordning. Nuvarande implementationer bör ignorera
    eventuella ytterligare poster efter data.N. Ytterligare poster kan komma att definieras i
    framtiden, och kommer (om möjligt) placeras efter dessa två.

SE ÄVEN

    deb(5), dpkg-split(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.