Provided by: lsmbox_2.1.3-1build3_amd64 bug

NAMN

    lsmboxrc - inställningsfil för lsmbox

BESKRIVNING

    En inställningsfil för lsmbox består av en samling inställningsvariabler och deras värden.
    Brädgård ("#") används för att visa att en rad är en kommentar. Varje rad som börjar med
    detta tecken kommer att ignoreras. Även blanktecken kommer att ignoreras.

KOMMANDON

    set variabel=värde
       Sätt en inställningsvariabel till det angivna värdet.

    unset variabel
       Ta bort värdet för en inställningsvariabel. Detta leder till att programmet
       inbyggda värde används istället.

    mailboxes filnamn...
       Ange vilka brevlådor som skall kontrolleras. Du kan ange en eller flera mailboxes-
       rader. Varje mailboxes-rad kan innehålla en eller flera brevlådor, åtskilda av ett
       blanksteg.

       Filnamnet ! är liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som första tecken i ett
       filnamn ersätts med sökvägen till den katalog där dina brevlådor finns.

INSTÄLLNINGSVARIABLER

    folder Sökvägen till katalogen där dina brevlådor finns; vanligtvis $HOME/Mail/.

    lsmbox_mail_command
       Anger vilket kommando som ska utföras när användaren väljer en brevlåda i
       kontinuerligt läge.

    mark_old
       Anger huruvida gamla men olästa meddelanden och nya meddelanden skall räknas
       separat eller ej. Om värdet för den här variabeln explicit tagits bort med hjälp av
       kommandot unset, så kommer antalet gamla men olästa och antalet nya meddelanden att
       slås ihop. I annat fall redovisas de separat.

    mh_seq_unseen
       Anger den sträng som används i .mh_sequences för att lista gamla men olästa och nya
       meddelanden. Om variabeln inte tilldelats något värde, eller explicit tagits bort
       med hjälp av kommandot unset, så kommer "unseen" att användas.

    spoolfile
       Sökvägen  till  din  inkorg;  vanligtvis  /var/mail/ANVÄNDARNAMN  eller
       /var/spool/mail/ANVÄNDARNAMN.

    lsmbox_padding
       Brevlådekolumnens bredd. För att inte lägga till någon extra utfyllnad förutom den
       som behövs för att få samtliga värden att hamna rakt under varandra, ange '0'.

KOMMENTARER

    Du kan inte ange en sökväg eller en brevlåda som innehåller blanktecken (blanksteg,
    nyradstecken, osv). Jag kommer förmodligen inte att ändra på detta, eftersom det är dumt
    att ha sådana fil/katalognamn.

    Jag har medvetet försökt att, i möjligaste mån, använda samma syntax som mutt använder för
    sin inställningsfil muttrc, för att möjliggöra inläsning av $HOME/.lsmboxrc  från
    $HOME/.muttrc. lsmbox_mail_command får dock mutt att ge ifrån sig ett felmeddelande.

SE ÄVEN

    lsmbox(1), muttrc(5)

HISTORIK

    Apr 16 2006: Uppdaterad för v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 13 2004: Uppdaterad för v1.9.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smärre ändringar.
    Jan 06 2003: Smärre ändringar.
    Dec 09 2002: Smärre ändringar.
    Nov 15 2002: Uppdaterad för v1.6.0 av lsmbox.
    Nov 13 2002: Lade till en kommentar kring '+' och '='.
    Nov 06 2002: Första svenska versionen av manualsidan.

FÖRFATTARE

    lsmbox samt dess manualsidor är skrivna av David Weinehall <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSRÄTT

    Copyright © 2002-2006 David Weinehall
    Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti,
    även underförstådd garanti vid KÖP, eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.