Provided by: kpat_19.04.3-0ubuntu2_amd64 bug

NAMN

    kpat - Ett mycket vanebildande kortspel.

SYNOPSIS

    kpat [--solvegame fil] [--solve nummer] [--start nummer] [--end nummer] [--gametype spel]
      [--testdir katalog] [--generate] [fil]

BESKRIVNING

    KPatience är en samling med flera välkända patienser, som går från de välkända Klondike
    och Kungen, till mindra välkända spel som Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det
    12 varianter som du kan fördriva tiden med.

VÄLJARE

    Det här programmet följer den vanliga syntaxen för kommandoraden som används av
    GNU-program, med långa väljare som börjar med två streck (`--'). En sammanfattning av
    väljarna som stöds av kpat finns nedan.

    -h --help
      Listar tillgängliga väljare på kommandoraden

    -v --version
      Listar versionsinformation för KPatience

    --solvegame fil
      Försök hitta en lösning på det givna sparade spelet

    --solve num
      Givare att lösa (felsökning)

    --start num
      Spelintervallstart (förval 0:INT_MAX)

    --end num
      Spelintervallslut (förval start:start om start angiven)

    --gametype spel
      Hoppa över urvalsfönstret och ladda en viss spelvariant. Giltiga värden är: acesup,
      fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3,
      simplesimon, spider, yukon.

    --testdir katalog
      Katalog med testfall

    --generate
      Skapa slumpmässiga testfall

    --author
      Listar KPatience upphovsmän i terminalfönstret

    --license
      Visar licensinformation

    --desktopfile filnamn
      Basfilnamn på programmets skrivbordspost

    fil
      Fil att ladda

SE OCKSÅ

      Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kpat (skriv antingen in
      webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kpat).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

UPPHOVSMÄN

    KPatience är gjort av:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni <mweilguni@kde.org>
      Matthias Ettrich <ettrich@kde.org>
      Rodolfo Borges <barrett@labma.ufrj.br>
      Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>
      Michael Koch <koch@kde.org>
      Marcus Meissner <mm@caldera.de>
      Shlomi Fish <shlomif@vipe.technion.ac.il>
      Stephan Kulow <coolo@kde.org>