Provided by: groff_1.22.4-3_amd64 bug

NAMN

    groff_mmse - svenska ”memorandum” makro för GNU roff

SYNTAX

    groff -mmse [flaggor ...] [filer ...]
    groff -m mmse [flaggor ...] [filer ...]

BESKRIVNING

    mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är
    13 cm bred, 3,5 cm indragning samt är 28,5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning
    enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

    COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7)
    för övriga detaljer.

BREV

    Tillgängliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).

    .LT SVH
       Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

    Följande extra LO-variabler används.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL sträng
       Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

    Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man
    lämpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

    Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

    /usr/share/groff/1.22.4/tmac/mse.tmac

    /usr/share/groff/1.22.4/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)