Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAMN

    deluser, delgroup - ta bort en användare eller grupp från systemet

SYNOPSIS

    deluser [flaggor] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to
    KATALOG] användare

    deluser --group [flaggor] grupp
    delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

    deluser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    deluser och delgroup tar bort användare och grupper från systemet enligt flaggorna på
    kommandoraden och konfigurationsinformation i /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf. De
    är vänligare gränssnitt till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt
    flagga eller även alla filer på systemet som ägs av den användare som ska tas bort, kör
    egendefinierade skript och andra funktioner. deluser och delgroup kan köras i ett av tre
    lägen:

  Ta bort en vanlig användare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer deluser att ta
    bort en vanlig användare.

    Som standard kommer deluser att ta bort användaren utan att ta bort hemkatalogen, postkön
    eller andra filer på systemet som ägs av användaren. Ta bort hemkatalogen och postkön kan
    göras genom flaggan --remove-home.

    Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer på systemet som ägs av användaren. Notera
    att om du aktiverar båda flaggorna kommer --remove-home inte att ha någon effekt därför
    att alla filer inklusive hemkatalogen och post-spoolen redan täcks in av flaggan
    --remove-all-files.

    Om du vill säkerhetskopiera alla filerna före de tas bort kan du aktivera flaggan --backup
    som kommer att skapa en fil kallad användare.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits med
    flaggan --backup-to (standard är till nuvarande katalog). Båda flaggorna för borttagning
    och säkerhetskopiering kan också  aktiveras  som  standard  i  konfigurationsfilen
    /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) för detaljer.

    Vill du radera rot-kontot (uid 0) använd flaggan --force, detta kan hindra dig från att ta
    bort rot-användaren av misstag.

    Om filen /usr/local/sbin/deluser.local finns kommer den  att  startas  efter  att
    användarkontot har tagits bort för att göra vissa lokala rensningar. Argumenten som
    skickas till deluser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog

  Ta bort en grupp
    Om deluser startas upp med flagan --group eller om delgroup startas kommer en grupp att
    tas bort.

    Varning: Den primära gruppen för en existerande användare kan inte tas bort.

    Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att tas bort om den har medlemmar
    kvar.

  Ta bort en användare från en specifik grupp
    Om anropad med två icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en användare från en
    specifik grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för standardfilerna /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf

    --group
       Ta bort en grupp. Detta är standardåtgärden om programmet startas som delgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --quiet
       Visa inte förloppsmeddelanden.

    --system
       Ta endast bort om användare/grupp är en systemanvändare/grupp. Detta förhindrar
       oavsiktliga borttagningar av icke-systemanvändare/grupper. Om användaren inte finns
       kommer ingen felkod att returneras. Denna flagga är huvudsakligen för användning av
       skript för Debians paketunderhållare.

    --only-if-empty
       Only remove if no members are left.

    --backup
       Ta säkerhetskopia på alla filer i användarens hemkatalog och postfilen till en fil
       med namnet /$user.tar.bz2 eller /user.tar.gz.

    --backup-to
       Placera inte säkerhetskopiefiler i / utan en annan katalog som anges med denna
       parameter. Detta innebär automatiskt att --backup används.

    --remove-home
       Ta bort hemkatalogen ochh postfilen för användaren. Om --backup specificeras
       raderas filerna först efter att en säkerhetskopia tagits.

    --remove-all-files
       Ta bort alla filer från systemet som ägs av den här användaren. OBS: --remove-home
       gäller inte längre. Om --backup är specificerat kommer en säkerhetskopia på filerna
       först tas.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÄRDE

    0   Åtgärden kördes utan problem.

    1   Användaren som skulle tas bort var inte ett systemkonto. Ingen åtgärd genomfördes.

    2   Det finns ingen sådan användare. Ingen åtgärd genomfördes.

    3   Det finns ingen sådan grupp. Ingen åtgärd genomfördes.

    4   Internt fel. Ingen åtgärd genomfördes.

    5   Gruppen som skulle tas bort är inte tom. Ingen åtgärd genomfördes.

    6   Användaren tillhör inte den angivna gruppen. Ingen åtgärd genomfördes.

    7   Du kan inte ta bort en användare från sin primära grupp. Ingen åtgärd genomfördes.

    8   Paketet "perl modules" behövs men är inte installerat. Paketet behövs för att kunna
       utföra de begärda åtgärderna. Ingen åtgärd genomfördes.

    9   För att tabort rot-konto måste flaggan "--force"  användas.  Ingen  åtgärd
       genomfördes.

FILER

    /etc/deluser.conf Default configuration file for deluser and delgroup

    /usr/local/sbin/deluser.local
       Optional custom add-ons.

SE OCKSÅ

    adduser(8), deluser.conf(5), groupdel(8), userdel(8)

ÖVERSÄTTARE

    Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander <po@danielnylander.se> den 25 november
    2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande
    till översättaren eller till sändlistan <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modifieringar (C) 2004 Marc Haber och Joerg Hoh.
    Denna manualsida och programmet deluser är baserade på adduser som är:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser är fri programvara; se GNU General Public Licence
    version 2 eller senare för villkor för kopiering. Det finns ingen garanti.